Robotica

Dit is het laatste onderdeel van het jaar. Bij robotica werken we samen aan projecten. Hierbij is de samenwerking het belangrijkste. Je gaat samen aan doelen werken en jullie werk evalueren. Net zoals dat in een bedrijf ook gaat. 

Stappenplan

Volg dit stappenplan bij ieder project!

Les 1: Je probeert uit wat de robot of het programma kan.

Les 2: Je schrijft één projectplan (kort) en houdt iedere les één logboek voor de groep bij.
– Geef het document de naam: Projectplan_naam_klas
Zet het in de map: informatiekunde.
– Geef het logboek de naam:
Logboek_naam_klas
Zet het in de map: informatiekunde.

Les 3: Werkles.
Vul op het einde van de les het logboek in (5 minuten)

Les 4: Werkles.
Vul op het einde van de les het logboek in (5 minuten)

Les 5: Werkles en evaluatie. Bij de evaluatie vult ieder groepslid een evaluatieformulier in.

Maak van alle documenten een kopie!

Lesgroepcode: spx66yj

Projectplan

Je maakt een plan van aanpak. Klik hier voor het projectplan. Je maakt er 1 per groep.

Evaluatie project 1

In dit formulier evalueer je het project. Hoe is het gegaan? Wat ging goed?

Evaluatie project 3

In dit formulier evalueer je het project. Hoe is het gegaan? Wat ging goed?

Logboek

In het logboek hou je bij wat jullie hebben gedaan en hoe dat is gegaan. 

Evaluatie project 2

In dit formulier evalueer je het project. Hoe is het gegaan? Wat ging goed?

Evaluatie project 4

In dit formulier evalueer je het project. Hoe is het gegaan? Wat ging goed?